top of page
O nas - Michaela – 1_2x.jpg

Mgr. Veronika Izraelová

Psychologička, terapeutka pod supervíziou

Ako psychológ sa venujem najmä poradenstvu a psychodiagnostike. 

Mám skúsenosti v deťmi s oneskoreným vývinom, zdravotným znevýhodnením a poruchami autistického spektra. 

 

Vo svojej práci sa zameriavam na stimuláciu vývinu dieťaťa s ohľadom na jeho individualitu. Súčasťou toho je poradenstvo pre rodičov s cieľom podporiť rodičovské zručnosti a kompetencie. Do práce s deťmi integrujem prvky terapie hrou. 

 

V rámci psychodiagnostiky sa venujem diagnostike intelektových schopností a kognitívnych funkcií. 

O nás

Pracovné pozície a skúsenosti

 

od 2024 

 • Centrum Infanterra, Zvolen

od 2024 

 • Ambulancia klinickej psychológie, Zvolen

2022 – 2024 

 • OZ Svetielko nádeje Banská Bystrica

2021 – 2022 

 • Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica

2019 – 2020 

 • Dom Rafael, Bratislava

2019 

 • Psychoterapeutické centrum Gaudia, Praha

 

Vzdelanie

 

od 2024 

 • Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením

od 2023 

 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave: špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia

2019 – 2021 

 • Univerzita Komenského v Bratislave, štúdium psychológie

2017 – 2018

 • University of Latvia (Riga, Lotyšsko)

2016 – 2019 

 • Katolícka univerzita v Ružomberku, štúdium psychológie

 

Ďalšie vzdelávanie 

 

2024

 • ADOS-2, Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition (diagnostika porúch autistického spektra)

2023

 • Kresba postavy

2023

 • Hand Test

2023

 • Základný kurz bazálnej stimulácie

2023

 • Nadstavbový kurz bazálnej stimulácie

2023

 • Deti a strata (Vigvam z.ú.)

O nas - Michaela – 1_2x.jpg

Pracovné pozície a skúsenosti

 

od 2024 

 • Centrum Infanterra, Zvolen

od 2024 

 • Ambulancia klinickej psychológie, Zvolen

2022 – 2024 

 • OZ Svetielko nádeje Banská Bystrica

2021 – 2022 

 • Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica

2019 – 2020 

 • Dom Rafael, Bratislava

2019 

 • Psychoterapeutické centrum Gaudia, Praha

 

Vzdelanie

 

od 2024 

 • Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením

od 2023 

 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave: špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia

2019 – 2021 

 • Univerzita Komenského v Bratislave, štúdium psychológie

2017 – 2018

 • University of Latvia (Riga, Lotyšsko)

2016 – 2019 

 • Katolícka univerzita v Ružomberku, štúdium psychológie

 

Ďalšie vzdelávanie 

 

2024

 • ADOS-2, Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition (diagnostika porúch autistického spektra)

2023

 • Kresba postavy

2023

 • Hand Test

2023

 • Základný kurz bazálnej stimulácie

2023

 • Nadstavbový kurz bazálnej stimulácie

2023

 • Deti a strata (Vigvam z.ú.)

Mgr. Veronika Izraelová

Ako psychológ sa venujem najmä poradenstvu a psychodiagnostike. 

Mám skúsenosti v deťmi s oneskoreným vývinom, zdravotným znevýhodnením a poruchami autistického spektra. 

 

Vo svojej práci sa zameriavam na stimuláciu vývinu dieťaťa s ohľadom na jeho individualitu. Súčasťou toho je poradenstvo pre rodičov s cieľom podporiť rodičovské zručnosti a kompetencie. Do práce s deťmi integrujem prvky terapie hrou. 

 

V rámci psychodiagnostiky sa venujem diagnostike intelektových schopností a kognitívnych funkcií. 

O nás

bottom of page