top of page
O nas - Monika – 1_2x.jpg

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2022

 • Centrum Infanterra

2021 – 2022

 • mbulancia klinickej psychológie, Banská Bystrica

od 2021

od 2012

 • školská psychologička, ZŠ Spojová, Banská Bystrica

2011 – 2012

 • psychologička, DOM Božieho milosrdenstva

2008 – 2012

 • konzultantka, Detská linka záchrany, OZ Slniečko

Vzdelanie

2006 – 2009

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, štúdium psychológie

2009 – 2011

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium psychológie

2019 – 2021

 • Košický inštitút pre systemickú skúsenosť, Systemická párová a rodinná terapia

2020 – 2022

 • Inštitút terapie hrou, Výcvik v terapii hrou a filiálnej terapii

2021

 • Slovenský inštitút schématerapie, výcvik v individuálnej schématerapii

od 2023

 • Univerzita Komenského v Bratislave: špecializačné štúdium klinickej psychológie

Ďalšie vzdelávanie

2024

 • Behaviorálna liečba tikových porúch, CBIT

2022

 • kurz Rodinnej Terapie Mentálnej Anorexie, Maudsley Center for Child and Adolescent Eating Disorders, Londýn

2021

 • Dalet Institut s. r. o., Kids Skills

2020 – 2023

 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Praktické techniky práce s deťmi

2019

 • PhDr. Nora Gavendová, Kognitívno behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi

2018

 • PhDr. Nora Gavendová, Možnosti intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania

2013

 • Inštitút osobnostného rozvoja, Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, autonehody, smrti učiteľa/žiaka

Publikácie a články

https://akcnemamy.akcnezeny.sk/2021/01/29/ako-reagovat-na-vysvedcenie-a-comu-sa-radsej-vyhnut-radi-skolska-psychologicka/

https://mamaaja.sk/clanky/mama/skolska-psychologicka-radi-distancne-vzdelavanie-na-prvom-stupni-zvladnete-takto?fbclid=IwAR1MY9l2TBk-R8o0ou7lCfrtaK5UI21qFDeJqEiSmSt6hGgcBhVNFWm9yXc

Mgr. Lenka Macejáková

Psychologička, hrová terapeutka a psychoterapeutka pod supervíziou

 

Venujem sa najmä deťom a rodinám. S mladšími deťmi pracujem pomocou Terapie hrou, keďže hra je pre dieťa prirodzeným jazykom. So staršími deťmi okrem terapie či poradenstva využívam aj prvky Kids Skills a motivačných rozhovorov. Verím, že každé dieťa je jedinečné a preto venujem pozornosť ich individualite, silným stránkam a rozvíjaniu schopností a zdrojov.

Veľký zmysel vidím v práci s rodičmi či celým rodinným systémom. Rodičom mladších detí ponúkam Filiálnu terapiu, ktorá pomáha upevňovať vzťah rodič - dieťa a zároveň dáva rodičom možnosť získať efektívne rodičovské zručnosti, kompetencie a sebadôveru.

O nás

O nas - Monika – 1_2x.jpg

Publikácie a články

https://akcnemamy.akcnezeny.sk/2021/01/29/
ako-reagovat-na-vysvedcenie-a-comu-sa-
radsej-vyhnut-radi-skolska-psychologicka/

https://mamaaja.sk/clanky/mama/skolska-
psychologicka-radi-distancne-vzdelavanie-
na-prvom-stupni-zvladnete-takto?fbclid=
IwAR1MY9l2TBk-R8o0ou7lCfrtaK5UI21qFDeJqEiSm
St6hGgcBhVNFWm9yXc

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2022

 • Centrum Infanterra

2021 – 2022

 • mbulancia klinickej psychológie, Banská Bystrica

od 2021

od 2012

 • školská psychologička, ZŠ Spojová, Banská Bystrica

2011 – 2012

 • psychologička, DOM Božieho milosrdenstva

2008 – 2012

 • konzultantka, Detská linka záchrany, OZ Slniečko

Vzdelanie

2006 – 2009

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, štúdium psychológie

2009 – 2011

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium psychológie

2019 – 2021

 • Košický inštitút pre systemickú skúsenosť, Systemická párová a rodinná terapia

2020 – 2022

 • Inštitút terapie hrou, Výcvik v terapii hrou a filiálnej terapii

2021

 • Slovenský inštitút schématerapie, výcvik v individuálnej schématerapii

Od 2023

 • Univerzita Komenského v Bratislave: špecializačné štúdium klinickej psychológie

Ďalšie vzdelávanie

2024

 • 2024 Behaviorálna liečba tikových porúch, CBIT

2022

 • kurz Rodinnej Terapie Mentálnej Anorexie, Maudsley Center for Child and Adolescent Eating Disorders, Londýn

2021

 • Dalet Institut s. r. o., Kids Skills

2020 – 2023

 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Praktické techniky práce s deťmi

2019

 • PhDr. Nora Gavendová, Kognitívno behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi

2018

 • PhDr. Nora Gavendová, Možnosti intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania

2013

 • Inštitút osobnostného rozvoja, Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, autonehody, smrti učiteľa/žiaka

Mgr. Lenka Macejáková

Psychologička, hrová terapeutka a psychoterapeutka pod supervíziou

 

Venujem sa najmä deťom a rodinám. S mladšími deťmi pracujem pomocou Terapie hrou, keďže hra je pre dieťa prirodzeným jazykom. So staršími deťmi okrem terapie či poradenstva využívam aj prvky Kids Skills a motivačných rozhovorov. Verím, že každé dieťa je jedinečné a preto venujem pozornosť ich individualite, silným stránkam a rozvíjaniu schopností a zdrojov.

Veľký zmysel vidím v práci s rodičmi či celým rodinným systémom. Rodičom mladších detí ponúkam Filiálnu terapiu, ktorá pomáha upevňovať vzťah rodič - dieťa a zároveň dáva rodičom možnosť získať efektívne rodičovské zručnosti, kompetencie a sebadôveru.

O nás

bottom of page