top of page
O nas - Michaela – 1_2x.jpg

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2023

 • Mentorka programu OMAMA, Cesta Von o.z.

2019 – 2023

 • „NP Štandardy, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

2018 – 2020

 • Lektorka vzdelávacej aktivity „Poradca včasnej intervencie“ a medzinárodného projektu ECI Agora

2016 – 2019

 • Centrum včasnej intervencie BB, n.o.

2015 – 2016

 • SZŠ pre žiakov s autizmom, elokované pracovisko Banská Bystrica

2011 – 2015

 • CŠPP pri ŠMŠ, Kollárova 55, Banská Bystrica

2006 – 2008

 • Detské centrum Prof.Th.Hellbrűgeho, Košice

2004 – 2006

 • špeciálny pedagóg, učiteľ na oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice, Košice

1998 – 1999

 • školský špeciálny pedagóg, ZŠ Lechkého, Košice

Vzdelanie

1993 – 1998

 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava – Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne postihnutých v kombinácii s učiteľstvom pre 1.stupeň ZŠ

Ďalšie vzdelávanie

2022 – 2023

 • Práca s rodinou a vzťahová väzba, Coachingplus o.z., Bratislava

2022

 • Kresťanský kouč - základy životného koučingu, Škola kresťanského koučingu

2021

 • Úvod do prístupu zameraného na človeka, Český inštitút PCA, Brno

2020

 • Aplikovanie Motivačných rozhovorov v praxi odborných zamestnancov, Coachingplus o.z., Bratislava

2018

 • Familienbrett - rodinná doska, Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby o.z.,Martin

2017

 • Výcvik v metóde senzorická integrácia, Gessellschaft sensorische integration in Osterreich, Fascinujúce deti, Bratislava

2016

 • Workshop Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa, Dr. Arthur Becker – Weidman, Center for Family Development

2014

 • Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v ZŠ a MŠ, Francesco-regionálne autistické centrum, Prešov

2011

 • Lektorský kurz „Škola lásky v rodine“, podľa etiky a pod vedením Dr. phil. Jiřiny Prekopovej a MUDr. Taťjany Horkej

2008 – 2011

 • Terapeutický výcvik v Terapii pevným objatím podľa etikety Jiřiny Prekopovej v kontexte systemickej rodinnej terapie podľa Berta Helingera. Dr. phil. Jiřina Prekopová – Gesellschaft zur Förderung des Festhaltens als Lebensform und Therapie e.V., PhDr. Jaroslav Šturma- Českomoravská psychologická společnost, Dětské centrum Paprsek

2006 – 2008

 • Metóda Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina, FIE -Standard, FIE- Basic, Pedagogická fakulta – Univerzita Karlova v Prahe, Doc. PhDr. Věra Pokorná

2006 – 2007

 • Medzinárodný kurz Montessori pedagogika a Montessori - liečebná pedagogika pre deti od 3 rokov, Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie Mníchov, Trnavská univerzita v Trnave

Mgr. Marianna Burianová

Špeciálna pedagogička, lektorkaMetódy Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina

 

Vo svojej profesii sa venujem podpore rodinám a deťom s odlišnosťami vo vývine od raného veku. Uvedomujem si jeho jedinečnosť v množstve príležitostí pre vytváranie bezpečného prostredia a vzťahovej väzby tak, aby mohlo dieťa so zvedavosťou objavovať svet okolo seba, učiť sa a dospievať v šťastného, sebavedomého človeka s dôverou v život a schopnosťou tvoriť bezpečné vzťahy. Na tejto ceste sa potrebuje naučiť vyznať vo svojich emóciách, ktoré sú v živote darom, zafarbujú ho a dávajú mu energiu v hľadaní vlastnej a jedinečnej cesty. Silnými nástrojmi na ceste zmeny u dospievajúceho a dospelého vnímam koučovací či motivačný rozhovor.

V Centre Infanterra sa zameriavam na FIE - Feursteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania pre deti od predškolského veku, ktorá podporuje rozvinutie ich kognitívneho a emočného potenciálu.

O nás

Publikácie a články

Príspevok z praxe „Sprostredkovaná samomluva“ v spravodaji Cogito 2019 - Centrum kognitívni edukace o.s.


Spoluatorstvo komunikačnej príručky pre rodičov, odborníkov týkajúca sa rozvoja reči a náhradnej alternatívnej augmentatívnej komunikácie AAK (CVI BB n.o.,2019)


Spoluatorstvo príručky pre odborníkov a rodičov týkajúcej sa Senzorickej integrácie (CVI BB n.o., 2018)

O nas - Michaela – 1_2x.jpg

Publikácie a články

Príspevok z praxe „Sprostredkovaná samomluva“ v spravodaji Cogito 2019 - Centrum kognitívni edukace o.s.


Spoluatorstvo komunikačnej príručky pre rodičov, odborníkov týkajúca sa rozvoja reči a náhradnej alternatívnej augmentatívnej komunikácie AAK (CVI BB n.o.,2019)


Spoluatorstvo príručky pre odborníkov a rodičov týkajúcej sa Senzorickej integrácie (CVI BB n.o., 2018)

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2023

 • Mentorka programu OMAMA, Cesta Von o.z.

2019 – 2023

 • „NP Štandardy, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

2018 – 2020

 • Lektorka vzdelávacej aktivity „Poradca včasnej intervencie“ a medzinárodného projektu ECI Agora

2016 – 2019

 • Centrum včasnej intervencie BB, n.o.

2015 – 2016

 • SZŠ pre žiakov s autizmom, elokované pracovisko Banská Bystrica

2011 – 2015

 • CŠPP pri ŠMŠ, Kollárova 55, Banská Bystrica

2006 – 2008

 • Detské centrum Prof.Th.Hellbrűgeho, Košice

2004 – 2006

 • špeciálny pedagóg, učiteľ na oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice, Košice

1998 – 1999

 • školský špeciálny pedagóg, ZŠ Lechkého, Košice

Vzdelanie

1993 – 1998

 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava – Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne postihnutých v kombinácii s učiteľstvom pre 1.stupeň ZŠ

Ďalšie vzdelávanie

2022 – 2023

 • Práca s rodinou a vzťahová väzba, Coachingplus o.z., Bratislava

2022

 • Kresťanský kouč - základy životného koučingu, Škola kresťanského koučingu

2021

 • Úvod do prístupu zameraného na človeka, Český inštitút PCA, Brno

2020

 • Aplikovanie Motivačných rozhovorov v praxi odborných zamestnancov, Coachingplus o.z., Bratislava

2018

 • Familienbrett - rodinná doska, Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby o.z.,Martin

2017

 • Výcvik v metóde senzorická integrácia, Gessellschaft sensorische integration in Osterreich, Fascinujúce deti, Bratislava

2016

 • Workshop Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa, Dr. Arthur Becker – Weidman, Center for Family Development

2014

 • Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v ZŠ a MŠ, Francesco-regionálne autistické centrum, Prešov

2011

 • Lektorský kurz „Škola lásky v rodine“, podľa etiky a pod vedením Dr. phil. Jiřiny Prekopovej a MUDr. Taťjany Horkej

2008 – 2011

 • Terapeutický výcvik v Terapii pevným objatím podľa etikety Jiřiny Prekopovej v kontexte systemickej rodinnej terapie podľa Berta Helingera. Dr. phil. Jiřina Prekopová – Gesellschaft zur Förderung des Festhaltens als Lebensform und Therapie e.V., PhDr. Jaroslav Šturma- Českomoravská psychologická společnost, Dětské centrum Paprsek

2006 – 2008

 • Metóda Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina, FIE -Standard, FIE- Basic, Pedagogická fakulta – Univerzita Karlova v Prahe, Doc. PhDr. Věra Pokorná

2006 – 2007

 • Medzinárodný kurz Montessori pedagogika a Montessori - liečebná pedagogika pre deti od 3 rokov, Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie Mníchov, Trnavská univerzita v Trnave

Mgr. Marianna Burianová

Špeciálna pedagogička, lektorkaMetódy Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina

 

Vo svojej profesii sa venujem podpore rodinám a deťom s odlišnosťami vo vývine od raného veku. Uvedomujem si jeho jedinečnosť v množstve príležitostí pre vytváranie bezpečného prostredia a vzťahovej väzby tak, aby mohlo dieťa so zvedavosťou objavovať svet okolo seba, učiť sa a dospievať v šťastného, sebavedomého človeka s dôverou v život a schopnosťou tvoriť bezpečné vzťahy. Na tejto ceste sa potrebuje naučiť vyznať vo svojich emóciách, ktoré sú v živote darom, zafarbujú ho a dávajú mu energiu v hľadaní vlastnej a jedinečnej cesty. Silnými nástrojmi na ceste zmeny u dospievajúceho a dospelého vnímam koučovací či motivačný rozhovor.

V Centre Infanterra sa zameriavam na FIE - Feursteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania pre deti od predškolského veku, ktorá podporuje rozvinutie ich kognitívneho a emočného potenciálu.

O nás

bottom of page