top of page
O nas 2 – 2_2x.jpg

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2022

 • Centrum Infanterra

Od 2021

 • ambulancia klinickej psychológie, Nemocnica Zvolen

2017 – 2020

 • psychologička v Špecializovanom liečebnom ústave Marína, Kováčová

2014 – 2020

 • Resocializačné zariadenie pre závislých od alkoholu a drog

2014 – 2015

 • Gerontopsychiatrické oddelenie Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya, Kremnica

2009 – 2014

 • súkromná ambulancia klinickej psychológie Zvolen

Vzdelanie

2004 – 2009

 • Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, odbor psychológia

2010 – 2013

 • Lekárska fakulta Univerzity v Západnom Bretónsku, Brest, Francúzsko

2010 – 2015

 • výcvik v systemickej psychoterapii „Umenie terapie“ v Košiciach ukončený certifikačnou skúškou

Ďalšie vzdelávanie

2009

 • výcvik v práci s Rorschachovou metódou I., II.

2010

 • Vzťahy: zdroj problémov, liečenia a rastu. Seminár v rámci procesorientovanej psychológie

 • praktické využitie Hand Testu - Wagnerovská signatúra

2011

 • autogénny tréning

 • výcvik v MDTZ (Multidimenzionálny kresebný test)

2012 – 2013

 • medzinárodný seminár pre katatýmno imaginatívnu psychoterapiu

2010 – 2012

 • Neuropsychológia v praxi I., II., III.

2013

 • Biofeedback srdcovej variability

 • Posudzovanie psychickej spôsobilosti žiadateľov o zbrojný preukaz

2014

 • Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi

2022

 • kurz Rodinnej Terapie Mentálnej Anorexie, Maudsley Center for Child and Adolescent Eating Disorders, Londýn

Mgr. Dušana Volfová

Klinická psychologička, odborný zástupca pre klinickú psychológiu.

Psychológiu som študovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a v roku 2009 som svoje štúdium úspešne ukončila štátnou skúškou. V tom istom roku som začala pracovať v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici.

 

Popri práci som ukončila špeciálizacné štúdium v odbore klinická psychológia na SZU v Bratislave. Som frekventantkou v psychodynamickom výcviku.

O nás

O nas 2 – 2_2x.jpg

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2022

 • Centrum Infanterra

Od 2021

 • ambulancia klinickej psychológie, Nemocnica Zvolen

2017 – 2020

 • psychologička v Špecializovanom liečebnom ústave Marína, Kováčová

2014 – 2020

 • Resocializačné zariadenie pre závislých od alkoholu a drog

2014 – 2015

 • Gerontopsychiatrické oddelenie Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya, Kremnica

2009 – 2014

 • súkromná ambulancia klinickej psychológie Zvolen

Vzdelanie

2004 – 2009

 • Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, odbor psychológia

2010 – 2013

 • Lekárska fakulta Univerzity v Západnom Bretónsku, Brest, Francúzsko

2010 – 2015

 • výcvik v systemickej psychoterapii „Umenie terapie“ v Košiciach ukončený certifikačnou skúškou

Ďalšie vzdelávanie

2009

 • výcvik v práci s Rorschachovou metódou I., II.

2010

 • Vzťahy: zdroj problémov, liečenia a rastu. Seminár v rámci procesorientovanej psychológie

 • praktické využitie Hand Testu - Wagnerovská signatúra

2011

 • autogénny tréning

 • výcvik v MDTZ (Multidimenzionálny kresebný test)

2012 – 2013

 • medzinárodný seminár pre katatýmno imaginatívnu psychoterapiu

2010 – 2012

 • Neuropsychológia v praxi I., II., III.

2013

 • Biofeedback srdcovej variability

 • Posudzovanie psychickej spôsobilosti žiadateľov o zbrojný preukaz

2014

 • Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi

2022

 • kurz Rodinnej Terapie Mentálnej Anorexie, Maudsley Center for Child and Adolescent Eating Disorders, Londýn

Mgr. Dušana Volfová

Klinická psychologička, odborný zástupca pre klinickú psychológiu

Psychológiu som študovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a v roku 2009 som svoje štúdium úspešne ukončila štátnou skúškou. V tom istom roku som začala pracovať v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici.

 

Popri práci som ukončila špeciálizacné štúdium v odbore klinická psychológia na SZU v Bratislave. Som frekventantkou v psychodynamickom výcviku.

O nás

bottom of page