top of page
O nás 3 – 2_2x.jpg

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2023

 • Centrum Infanterra

od 2022

 • ambulancia klinickej psychológie Zvolen

2011 – 2023

 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Banská Bystrica

2011 – 2012

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen

Vzdelanie

Od 2022

 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave: špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia

 • Perspektívy psychoterapie, Praha: Výcvik integrácie v psychoterapii

2020 – 2021

 • Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, Martin: výcvik Terapia hrou a filiálna terapia

2016 – 2017

 • DALET, Olomouc: Na riešenie orientovaný prístup v poradenstve a v terapii

2006 – 2011

 • Filozofická fakulta Masarykova Univerzita, Brno, odbor psychológia

Ďalšie vzdelávanie

Od 2023

 • Základný kurz v Rorschachovej metóde

2020 – 2022

 • Inovácie vo výchovnom poradenstve a prevencii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce

2020

 • Akademické centrum výskumu autizmu, Bratislava: školenie v metóde ADOS-2

2017

 • Nenásilná komunikácia

2013

 • Efektívny pomáhajúci rozhovor

2012

 • Krízová intervencia a na riešenie zamerané intervencie v rodine

Mgr. Monika Rošková

Psychologička, hrová terapeutka a psychoterapeutka pod supervíziou

 

Vo svojej práci sa venujem psychologickej diagnostike, terapii a poradenstvu. Pracujem s deťmi, dospievajúcimi, aj dospelými klientmi. V oblasti psychologickej diagnostiky sa zameriavam na diagnostiku vývinovej úrovne u detí, diagnostiku intelektových schopností, kognitívnych funkcií, aktuálneho psychického stavu, osobnostných čŕt a pod.

 

V terapeutickej práci s najmenšími deťmi využívam princípy hrovej terapie.Skúsenosti mám s prácou s deťmiso zdravotným znevýhodnením, vrátane detí s poruchami autistického spektra.

O nás

O nás 3 – 2_2x.jpg

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2023

 • Centrum Infanterra

od 2022

 • ambulancia klinickej psychológie Zvolen

2011 – 2023

 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Banská Bystrica

2011 – 2012

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen

Vzdelanie

Od 2022

 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave: špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia

 • Perspektívy psychoterapie, Praha: Výcvik integrácie v psychoterapii

2020 – 2021

 • Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, Martin: výcvik Terapia hrou a filiálna terapia

2016 – 2017

 • DALET, Olomouc: Na riešenie orientovaný prístup v poradenstve a v terapii

2006 – 2011

 • Filozofická fakulta Masarykova Univerzita, Brno, odbor psychológia

Ďalšie vzdelávanie

Od 2023

 • Základný kurz v Rorschachovej metóde

2020 – 2022

 • Inovácie vo výchovnom poradenstve a prevencii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce

2020

 • Akademické centrum výskumu autizmu, Bratislava: školenie v metóde ADOS-2

2017

 • Nenásilná komunikácia

2013

 • Efektívny pomáhajúci rozhovor

2012

 • Krízová intervencia a na riešenie zamerané intervencie v rodine

Mgr. Monika Rošková

Psychologička, hrová terapeutka a psychoterapeutka pod supervíziou

 

Vo svojej práci sa venujem psychologickej diagnostike, terapii a poradenstvu. Pracujem s deťmi, dospievajúcimi, aj dospelými klientmi. V oblasti psychologickej diagnostiky sa zameriavam na diagnostiku vývinovej úrovne u detí, diagnostiku intelektových schopností, kognitívnych funkcií, aktuálneho psychického stavu, osobnostných čŕt a pod.

 

V terapeutickej práci s najmenšími deťmi využívam princípy hrovej terapie.Skúsenosti mám s prácou s deťmiso zdravotným znevýhodnením, vrátane detí s poruchami autistického spektra.

O nás

bottom of page