top of page
O nas 1 – 2_2x.jpg

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2022

 • Centrum Infanterra

 • ambulancia klinickej psychológie v Banskej Bystrici

Od 2021

 • Národná linka pre podporu duševného zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR

Od 2018

 • člen n. o. No More Stigma (destigmatizácia v oblasti duševného zdravia)

2015 – 2021

 • Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

2014

 • Detský domov Kremnica a Nitra

Vzdelanie

2008 – 2013

 • Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia

2016 – 2022

 • Dialóg: Slovenský inštitút pre vzdelávanie v Gestalt psychoterapii, dlhodobý psychoterapeutický výcvik

2016 – 2019

 • špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Od 2022

 • Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE), nadstavbový psychoterapeutický výcvik v metóde EMDR

Ďalšie vzdelávanie

2022

 • Český inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR: Assyst (stabilizácia akútneho stresového syndrómu)

2017

 • Mgr. Andrej Jeleník: MBSR (8-týždňový kurz mindfulness)

 • PhDr. Igor Obuch: Rorschach (kurz v Exnerovskom prístupe)

2016

 • Mgr. Jan Soukup: Motivačné rozhovory

2015

 • PhDr. Peter Klubert: Multidimenzionálny kresebný test

Mgr. Ľudovít Novota

Klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut

 

Pracujem ako klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut v ambulantnej praxi. Venujem sa psychoterapeutickému vedeniu dospievajúcich a dospelých klientov. Dlhoročné skúsenosti mám aj s vedením psychoterapeutickej skupiny. V Centre Infanterra sa venujem dospievajúcim klientom formou psychoterapeutických skupín.

O nás

O nas 1 – 2_2x.jpg

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2022

 • Centrum Infanterra

 • ambulancia klinickej psychológie v Banskej Bystrici

Od 2021

 • Národná linka pre podporu duševného zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR

Od 2018

 • člen n. o. No More Stigma (destigmatizácia v oblasti duševného zdravia)

2015 – 2021

 • Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

2014

 • Detský domov Kremnica a Nitra

Vzdelanie

2008 – 2013

 • Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia

2016 – 2022

 • Dialóg: Slovenský inštitút pre vzdelávanie v Gestalt psychoterapii, dlhodobý psychoterapeutický výcvik

2016 – 2019

 • špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Od 2022

 • Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE), nadstavbový psychoterapeutický výcvik v metóde EMDR

Ďalšie vzdelávanie

2022

 • Český inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR: Assyst (stabilizácia akútneho stresového syndrómu)

2017

 • Mgr. Andrej Jeleník: MBSR (8-týždňový kurz mindfulness)

 • PhDr. Igor Obuch: Rorschach (kurz v Exnerovskom prístupe)

2016

 • Mgr. Jan Soukup: Motivačné rozhovory

2015

 • PhDr. Peter Klubert: Multidimenzionálny kresebný test

Mgr. Ľudovít Novota

Klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut

 

Pracujem ako klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut v ambulantnej praxi. Venujem sa psychoterapeutickému vedeniu dospievajúcich a dospelých klientov. Dlhoročné skúsenosti mám aj s vedením psychoterapeutickej skupiny. V Centre Infanterra sa venujem dospievajúcim klientom formou psychoterapeutických skupín.

O nás

bottom of page